Saturday, 7 January 2017

Cosplayer: Ayanami Yukino / Character: Junko Enoshima / Anime: Danganronpa: Kibo no Gakuen to Zetsubo no Kokosei