Sunday, 30 October 2016

Cosplayer: Akira / Character: Junko Enoshima / Anime: Danganronpa: Kibo no Gakuen to Zetsubo no Kokosei!